ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΠ)

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνoυν το σύνολο των ΥΠΠ που παρέχονται από την DIMOCO Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, μία θυγατρική της DIMOCO Carrier Billing GmbH κατά ποσοστό 100%. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες συνοδεύονται από τους αντίστοιχους Πενταψηφίους Κωδικούς που έχουν παραχωρηθεί από την ΕΕΤΤ ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία.
Πέρα από τους αναφερόμενους χρεώσιμους Πενταψηφιους Κωδικούς, υπάρχει και ο 54578 που χρησιμοποιείται από όλες τις Συνδρομητικές Υπηρεσίες για την αποστολή στον χρήστη δωρεάν πληροφοριών (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.) ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ.
Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος από τον χρήστη στον συγκεκριμένο Σύντομο Κωδικό.

Στους πίνακες που ακολουθούν έχετε την δυνατότητα να ανατρέξετε σε:

1) Αναλυτικές Χρεώσεις SMS με Τέλη Κινητής

2) Υπηρεσίες με χρέωση στην αποστολή μηνύματος (MΟ BILLING)

3) Υπηρεσίες με χρέωση στην λήψη μηνύματος (MT BILLING)

4) Συνολική επισκόπηση όλων των ΥΠΠ κωδικών.

Ολες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για τις τελικές τιμές των μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τελών κινητής τηλεφωνίας, συμβουλευτείτε το πεδίο Αναλυτικές Χρεώσεις Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.

Αρχική τιμή μηνύματος Με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή για
ύψος λογαριασμού
Τελική τιμή σε
λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 50,01
έως 100 Ευρώ
Τελική τιμή σε λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 100,01
έως 150 Ευρώ
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
(προ ΦΠΑ) άνω των 150 ευρώ
€ 0,42 / sms
€ 0,52 / sms
€ 0,58 / sms
€ 0,60 / sms
€ 0,61/ sms
€ 0,62 / sms
€ 0,84 / sms
€ 1,04 / sms
€ 1,16 / sms
€ 1,20 /sms
€ 1,23 / sms
€ 1,25 / sms
€ 1,00 / sms
€ 1,24 / sms
€ 1,16 / sms
€ 1,39 /sms
€ 1,46 / sms
€ 1,49 / sms
€ 1,68 / sms
€ 2,08 / sms
€ 2,33 / sms
€ 2,40 / sms
€ 2,46 / sms
€ 2,50 / sms
€ 2,02 / sms
€ 2,50 / sms
€ 2,81 / sms
€ 2,88 / sms
€ 2,96 / sms
€ 3,01 / sms
€ 2,94 / sms
€ 3,65 / sms
€ 4,08 / sms
€ 4,19 / sms
€ 4,30 / sms
€ 4,37 / sms
€ 4,07 / sms
€ 5,04 / sms
€ 5,65 / sms
€ 5,80 / sms
€ 5,95 / sms
€ 6,06 / sms
Σύντομος Κωδικός Τίτλος Υπηρεσίας Σύντομη Περιγραφή Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Υπηρεσία Ενηλίκων
19356
Zemgo
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54002
Appiq
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54002
Winiq
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
AFTOFUN
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Appzfun
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
EZE
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Fantasyhub
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
FFunPrizes
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Fitness For You
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
FunMobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
FYYBOX
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54003
Gamebar
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Content
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
GAMEPOOL.MOBI
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
GAMETEST
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
GAMEZINE
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Gameshub
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
GamezHouse
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Gaming House
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
GamingSite
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Glambar
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54003
GOAL
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Incredible H5 Game
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Librarius
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
MEGA WINNER
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Mobile Tools Plus
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Muscle Heroes
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
MusikTelemako
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
PGT1
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Playland
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Prize Chief
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Prize King
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Quizzator
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Renice
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Shoserve
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Smartwinner
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Sport4Life
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Tooscore
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
Tutti Frutti
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54003
VIDIOX.MOBI
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54003
WRLDGAMEZ
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54004
GR.MOBZII
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54004
MOBZII.WIN
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54004
MOBZII.XXX
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54004
XXXGR.MOBZII
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54008
Celltaun Babes
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54008
Voucher.Digitaun
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54009
Appy Lucky Club
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54009
Appy Lucky Games
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54009
Cellchicks
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54009
Chirpix
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54009
Entertix
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54009
Supermix
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54009
Viviza
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54022
VMCOMPS
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54078
CuddlyTV
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54078
Idiot Stunts
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54078
Jacks's Ass
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54078
Mobile Tube
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54078
Video Inbox
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54078
xxxVideos
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54080
Hot Girlz
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54080
Hottest Games Portal
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54080
Play & Win
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
FrogstarGames
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Funiwin
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
GR.MOBZII
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Hottest Games Portal
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Hot Girlz
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54088
Mobiworld
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
MOBZII.WIN
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
MOBZII.XXX
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54088
Momoxxio
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Momoxxio
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Play&Win
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
Winifun
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
xxx4you
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54088
XXXGR.MOBZII
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54099
Click2Mob
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54099
PrizeShake
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54223
Checkastro
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 24,96 / μήνα
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54223
Frogstargames
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 24,96 / μήνα
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54223
FUNIWIN
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54223
Mobiworld
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 24,96 / μήνα
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54260
SecretBox
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54262
Game Globe
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54262
Game Zone
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54338
Instarena
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
1002Games
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Anti-Virus
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Appbox
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Apple2win
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Babebay
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Beach Babes
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
BestVipGames
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
broadcastfun.mobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
CAM girls
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Cash.win.mobi
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Celltaunbabez
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Cinemobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
ClubMobee
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 24,96 / μήνα
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
CONTENTKING
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54444
Cooliyobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54444
Crazy Candy
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54444
Crazy-prank.top
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54444
Crazy X-mas
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
ΟΧΙ
54444
cum-home.net
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Dirty Dreams
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Download2download
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Dumb Celebrities
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
EroClub
Συνδρομητική υπηρεσία γνωριμιών για ενηλίκους (VIP Member)
€ 2,08 / 5μέρες
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
EroClub
Συνδρομητική υπηρεσία γνωριμιών για ενηλίκους (VIP Member)
€ 2,08 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Extramobi
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
FlapNFun
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Frogstar Games
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Fun2Cell
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
FunTimez
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Funiwin
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
GameLone
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Game Globe
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Game Zone
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Games Box
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Girlz4U
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
GR.Mobzii
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
gr.you-win.top
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Greekwinners.mobi
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Gr1.entertainment.mobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
HARD TUBE
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Hot Girlz
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Hottest Games Portal
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
HotVids
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
iPrize
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Iwantmyxxx
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
I Want My XXX
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Jelly Splash
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Juicy Win
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Loaded Mobi
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
MAXXMOBI
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
MFUNZ GAMES
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
MFUNZ TRIVIA
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
MobiHub
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Mobiworld
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
OXI
54444
Mobzii
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
€ 6,24 / εβδ.
Χρέωση με λήψη SMS
NAI
54444
Momoxxio
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
Moxigames
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
Peppyfox
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
Petting Zoo
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
Play & Win
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
Pranked
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
Premium Apps
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
Premigamez
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου
Content
Content
Content
54444
PrivateVideoz
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
Content
Content
Content
54444
PrizeMobi
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
QuickWin
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
QUIZ-GAMEZ
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
Quiz Portal
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
€ 24,96 / μήνα
Content
Content
54444
QuizeWinner
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
Quizzator
Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα
Content
Content
Content
54444
Real Girls
Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content