DON’T LINGER OVER A QUESTION

Let us guide you to your answer

PL

DE

EN

GR

HU

IT

CZ

DIMOCO JEST NA TWOIM RACHUNKU TELEFONICZNYM?

Obszar Działalności Dimoco

DIMOCO Payments GmbH jest licencjonowaną instytucją płatniczą nadzorowaną przez austriacki Nadzór Rynku Finansowego (Finanzmarktaufsicht).

DIMOCO jest instytucją płatniczą która przetwarza transakcje płatnicze między konsumentem i usługodawcą. Są to transakcje, które są przeprowadzane poprzez telefony komórkowe i urządzenia IT.

*A vendor, service or third-party provider is a supplier who delivers products and services to the consumer.

Nie. DIMOCO nie sprzedaje ani nie oferuje konsumentom towarów ani usług i dlatego nie jest sprzedawcą ani usługodawcą.

Płatność Przez Rachunek Telefoniczny

Jest to alternatywna metoda płatności dla kart kredytowych lub przelewów bankowych. Zakupione treści lub produkty są opłacane przez rachunek telefoniczny lub ze środków dostępnych na karcie prepaid.

Użytkownik może wybrać usługę, produkt lub treść, którą chce nabyć na stronie internetowej usługodawcy i następnie dokonać zakupu poprzez przycisk potwierdzający chęć dokonania zapłaty przez rachunek telefoniczny lub przez przesłanie podanego hasła na wskazany numer w celu zamówienia treści lub produktu usługodawcy.

Prosimy o sprawdzenie, czy operator komórkowy ustawił blokadę lub limit dla usług premium. Jeśli nie, prosimy o skontaktowanie się z międzynarodowym centrum obsługi klienta Service & Contact Center, w celu uzyskania pomocy: mobile-info.biz.

Skontaktuj się z operatorem komórkowym, ponieważ to on określa ograniczenia dla usług premium.

Dimoco Jest Na Moim Rachunku Telefonicznym

Niezależnie od tego, czy jest to subskrypcja, czy jednorazowy zakup, w obu przypadkach konsument zawiera umowę z usługodawcą* (a nie z DIMOCO).
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

W celu wyjaśnienia zalecamy skontaktowanie się z międzynarodowym centrum obsługi klienta Service & Contact Center. Wprowadzając swój numer telefonu można uzyskać informację o tym czy i kiedy dokonane zostały transakcje.
Prosimy o upewnienie się, że urządzenie nie było używane ani obsługiwane przez osoby trzecie.

Zakupu dokonuje osoba, która używa telefonu komórkowego. Niekoniecznie musi to być zatem sam abonent posiadający umowę z operatorem komórkowym, lecz także osoba trzecia niezależna od umowy na telefon komórkowy, która obsługuje telefon.
Prośimy o upewnienie się, że urządzenie nie było używane ani obsługiwane przez osoby trzecie.

Skontaktuj się z międzynarodowym centrum obsługi klienta Service & Contact Center.

Nie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, żeby urządzenie nie było używane ani obsługiwane przez osoby trzecie ani żeby Państwa kod zabezpieczający, kod PIN lub kod TAN nie był przekazywany na Facebooku lub innych mediach społecznościowych.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego lub skontaktuj się z międzynarodowym centrum obsługi klienta Service & Contact Center.

Z technicznego punktu widzenia sprawdzenie informacji o płatnych usługach jest możliwe jedynie wówczas, gdy podany zostanie numeru telefonu komórkowego.

Międzynarodowe centrum obsługi klienta Service & Contact Center chętnie Państwu pomoże. Reprezentuje ono wielu usługodawców*.
Mogą się Państwo skontaktować z Service & Contact Center korzystając ze strony mobile-info.biz lub niniejszego formularza kontaktowego.
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

Międzynarodowe centrum obsługi klienta Service & Contact Center chętnie Państwu pomoże. Reprezentuje ono wielu usługodawców*.
Mogą się Państwo skontaktować z Service & Contact Center korzystając ze strony mobile-info.biz lub niniejszego formularza kontaktowego.
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

Międzynarodowe centrum obsługi klienta Service and Contact Center chętnie Państwu pomoże w ustaleniu właściwego usługodawcy*.
Mogą się Państwo skontaktować z Service & Contact Center korzystając ze strony mobile-info.biz lub niniejszego formularza kontaktowego.
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

Fakturowanie Za Pośrednictwem Operatora Komórkowego

DIMOCO oferuje przetwarzanie transakcji płatniczej dla usługodawcy w celu rozliczenia opłaty za oferowane przez niego produkty i treści za pośrednictwem rachunku telefonicznego.
Dlatego DIMOCO może zostać wskazane na rachunku telefonicznym.

Użytkownik może wybrać usługę, produkt lub treść, którą chce nabyć na stronie internetowej usługodawcy i następnie dokonać zakupu poprzez przycisk potwierdzający chęć dokonania zapłaty przez rachunek telefoniczny lub przez przesłanie podanego hasła na wskazany numer w celu zamówienia treści lub produktu usługodawcy.

Subskrypcja (lub abonament) to prawo do korzystania z określonego świadczenia, często odpłatne.

Jednorazowy zakup to na przykład zakup kredytów w grze. Oznacza to, że produkt jest kupowany przez konsumenta jednorazowo i dlatego nie jest subskrypcją.

Usługodawca

Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

DIMOCO przetwarza transakcję płatniczą dla usługodawcy za pośrednictwem operatora komórkowego.

DIMOCO oferuje przetwarzanie transakcji płatniczej dla usługodawcy w celu rozliczenia opłaty za oferowane przez niego produkty i treści za pośrednictwem rachunku telefonicznego.

Dane Osobiste

Tylko operator komórkowy posiada dane osobowe, w zależności od usługi również usługodawca*. DIMOCO otrzymuje dane osobowe (zgodnie z RODO) wyłącznie do celów rozliczeniowych. Dane te (w szczególności numer telefonu) umożliwiają identyfikację osoby. DIMOCO nie może jednak dokonać takiej identyfikacji na podstawie posiadanych danych osobowych. Jedynie operator komórkowy może zidentyfikować konkretną osobę poprzez zestawienie z innymi posiadanymi przez niego danymi. Żaden operator komórkowy nie przekazuje jednak wyników tej identyfikacji DIMOCO.
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

Żądanie naliczenia transakcji jest wysyłane przez właściwego usługodawcę*, nie przez DIMOCO. Jako instytucja płatnicza DIMOCO przetwarza transakcje płatnicze w imieniu usługodawcy, więc w niektórych przypadkach DIMOCO może pojawić się na rachunku telefonicznym.
*Usługodawca (lub sprzedawca) to dostawca usługi, który świadczy usługi na rzecz konsumentów.

DIMOCO bardzo poważnie traktuje ochronę danych i przetwarza otrzymane informacje z najwyższą starannością i poufnością, a także w zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla konsumentów: DIMOCO otrzymuje dane osobowe (zgodnie z RODO) wyłącznie do celów rozliczeniowych. Dane te (w szczególności numer telefonu) umożliwiają identyfikację osoby. DIMOCO nie może jednak dokonać takiej identyfikacji na podstawie posiadanych danych osobowych. Jedynie operator komórkowy może zidentyfikować konkretną osobę poprzez zestawienie z innymi posiadanymi przez niego danymi. Żaden operator komórkowy nie przekazuje jednak wyników tej identyfikacji DIMOCO.
Dla partnerów biznesowych: Tutaj przetwarzamy dane w imieniu operatorów sieci komórkowych oraz usługodawców, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych dla poszczególnych krajów.

Zapytanie do centrum obsługi klienta

Korzystając z tego formularza kontaktowego, wyrażam zgodę na przesłanie mojego zapytania i moich danych osobowych do właściwego centrum obsługi klienta wyłącznie w celu przetworzenia mojego żądania i skontaktowania się ze mną: