DON’T LINGER OVER A QUESTION

Let us guide you to your answer

DIMOCO JE NA VÁŠ MOBILNÍ TELEFONNÍ ÚČTE?

Obchodní Praktiky Dimoco

DIMOCO Payments GmbH je licencovaný platební institut v EU a je regulován rakouským úřadem pro finanční trh.

DIMOCO je platební institut, který zpracovává platební transakce mezi spotřebiteli a poskytovateli třetích stran *. Jedná se o platební transakce prováděné prostřednictvím mobilních telefonů a IT zařízení.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Ne. Společnost DIMOCO neprodává ani nenabízí spotřební zboží ani služby, a proto není poskytovatelem služeb ani třetím stranám* ani prodejcem.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Platba Přes Faktury Za Mobilní Telefon

Jedná se o alternativní způsob platby ke kreditním kartám nebo bankovním převodům. Služby a produkty jsou nakupovány a placeny pomocí faktury za mobilní telefon nebo předplaceného kreditu.

Je možné vybrat požadovaný produkt, službu nebo obsah na webových stránkách služby a poskytovatele třetí strany* a zakoupit je pomocí „platby prostřednictvím faktury za mobilní telefon“ nebo poslat kódové slovo na číslo služby pro objednání obsahu nebo produkt služby a třetí strany.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Nejprve zkontrolujte, zda váš mobilní operátor nastavil blok nebo limit pro dodavatele třetích stran. Pokud tomu tak není, obraťte se prosím na mezinárodní středisko zákaznických služeb Service & Contact Center a požádejte o pomoc: mobile-info.biz.

Obraťte se na svého mobilního operátora, protože stanovuje omezení pro poskytovatele třetích stran.

Dimoco Je Uvedeno Na Mím Mobilním Telefonním Účte

Bez ohledu na to, zda se jedná o předplatné nebo jednorázový nákup, uzavře spotřebitel v obou případech smlouvu s poskytovatelem služby a třetím poskytovatelem*.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Pro vyjasnění doporučujeme kontaktovat mezinárodní zákaznické servisní středisko Service & Contact Center. Zadáním svého telefonního čísla získáte přehlednost zda a kdy bylo něco zakoupeno.
Také objasněte, zda zařízení nebylo používáno nebo provozováno třetími stranami.

Nákup provádí osoba, která nemusí být nutně vlastníkem mobilního telefonu. Kupujícím tedy může být třetí strana nezávislá na smlouvě o mobilním telefonu. Také objasněte, zda zařízení nebylo používáno nebo provozováno třetími stranami.

Obraťte se na mezinárodní zákaznické servisní středisko Service & Contact Center.

Ne. Ujistěte se, že zařízení není používáno ani obsluhováno nikým jiným než vámi nebo že váš bezpečnostní kód, PIN nebo TAN kód není sdílen na Facebooku nebo jiných sociálních médiích.

Použijte náš kontaktní formulář nebo kontaktujte mezinárodní zákaznické servisní centrum Service & Contact Center.Použijte náš kontaktní formulář nebo kontaktujte mezinárodní zákaznické servisní centrum Service & Contact Center.

Informace o vašich placených službách je možné poskytnout pouze v případě, že uvedete číslo svého mobilního telefonu.

Mezinárodní zákaznické servisní centrum Service & Contact Center vám může pomoci. Používá je mnoho poskytovatelů služeb a třetích stran*.
Na Service & Contact Center se dostanete přes adresu mobile-info.biz nebo použijte kontaktní formulář.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Mezinárodní zákaznické servisní centrum Service & Contact Center vám může pomoci. To je používáno mnoha mezinárodními poskytovateli služeb a poskytovateli třetích stran*.
Na Service & Contact Center se dostanete přes adresu mobile-info.biz nebo použijte kontaktní formulář.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Mezinárodní zákaznické servisní centrum Service & Contact Center vám může pomoci. To je používáno mnoha mezinárodními poskytovateli služeb a poskytovateli třetích stran*.
Na Service & Contact Center se dostanete na adrese mobile-info.biz nebo použijte kontaktní formulář.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Fakturace Prostřednictvím Mobilního Operátora

DIMOCO nabízí zpracování platební transakce pro poskytovatele služeb a třetích stran* a umožňuje fakturaci jejich služeb, produktů a obsahu prostřednictvím faktury za mobilní telefon.
Je proto možné, že DIMOCO je uvedeno na faktuře za mobilní telefon.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Je možné zakoupit vybraný produkt, vybrat vybranou službu nebo požadovaný obsah na webových stránkách služby a poskytovatele třetí strany* a zakoupit je pomocí „platby prostřednictvím faktury za mobilní telefon“, nebo poslat kódové slovo na číslo služby na objednat obsah nebo produkt služby a poskytovatelů třetích stran.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Předplatné je uspořádání pravidelného příjmu služby, často za úplatu.

Příkladem jednorázového nebo jednoho nákupu je nákup kreditů za hru. Tj. produkt kupuje spotřebitel jednou, a proto se nejedná o předplatné.

Poskytovatelé Služeb A Třetích Stran

Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

DIMOCO zpracovává platební transakci pro službu a poskytovatele třetích stran prostřednictvím mobilního operátora.

DIMOCO nabízí zpracování platební transakce za službu nebo třetí stranu za účelem vyúčtování jejich služeb, produktů a obsahu prostřednictvím faktury za mobilní telefon.

Osobní Data

Vaše osobní údaje má pouze mobilní operátor, v závislosti na službu mohou také poskytovatel služeb nebo poskytovatelé třetích stran*. Společnost DIMOCO nepřijímá od mobilního operátora žádná osobní data.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

Reklamace je poskytována službou nebo poskytovatelem třetích stran*, nikoli společností DIMOCO. Jako platební institut účtuje DIMOCO jménem služby nebo poskytovatele třetí strany, takže v některých případech se DIMOCO může objevit na faktuře za mobilní telefon.
* Dodavatel, poskytovatel služeb nebo třetí strana je dodavatel, který dodává produkty a služby spotřebiteli.

DIMOCO bere ochranu dat velmi vážně a zpracovává získané informace s největší péčí a důvěrností v souladu s platnými zákony.
Společnost DIMOCO nepřijímá od mobilního operátora žádná osobní data.

OTÁZKA NA ZÁKAZNÍKOVÉ CENTRUM ZÁKAZNÍKŮ

Používáním tohoto kontaktního formuláře souhlasím s tím, že moje žádost a poskytnuté údaje budou zaslány do odpovědného zákaznického střediska pouze za účelem zpracování žádosti a kontaktování se mnou: